Elektroniniai būgnai


Rūšiuoti pagal
Gamintojas:
Pasirinkite gamintoją

Elektroniniai būgnai

Elektroninių būgnų komplektas Chord D-MAT

Elektroninių būgnų komplektas Chord...

69,00 €
(238.24 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Alesis DM Lite

Elektroninių būgnų komplektas Alesis DM...

267,00 €
(921.90 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-15

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

275,00 €
(949.52 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-20

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

285,00 €
339,00 €
(1,170.50 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-15S

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

340,00 €
345,00 €
(1,191.22 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-20S

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

432,00 €
439,00 €
(1,515.78 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-30

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

655,00 €
665,00 €
(2,296.11 Lt. )